Hemşirelik Hizmetleri

Hemşirelik Hizmetleri

Özel Konak Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri olarak, mesleki eğitimle kazanılan yeterli bilgi, beceri ile birlikte insanı sevmek, ona değer vermek ve doğum öncesinden başlayarak yaşamın tüm evrelerinde, uluslararası standartlar ve etik ilkeler çerçevesinde, bireyi sadece hastalığıyla değil bir bütün olarak ele almaktadır. Topluma ve hizmet verdiğimiz gruba yönelik sağlığı koruma, geliştirme, hastalık dönemlerinde ve sonrasının planlamasında, güncel teknoloji ve yenilikleri takip ederek, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak, kanıta dayalı hemşirelik girişimleri ışığında uygulamalarımızı hasta bakımına yansıtmaktayız. Biz, sürekli eğitim ve gelişim olanakları sunarak mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamında en etkili, yeterli, ölçülebilen ve değerlendirilebilen kaliteli hemşirelik bakımını sağlamak için çalışmaktayız.

Saygı ve Sevgilerimizle…

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Eğitim Faaliyetlerimiz

Özel Konak Hastanesi, hemşirelerinin mesleki bilgi – beceri düzeylerini, çağın gelişmelerine uygun şekilde, sürekli yükseltmek, geliştirmek ve yüksek kalitede hasta bakımı elde edebilmek için uluslararası kalite standartlarına uygun eğitimleri planlayıp uygulamaktadır. Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları; eğitim ihtiyaç analizleri, eğitim talepleri, hasta şikayetleri, kalite indikatörleri sonuçları gibi kriterler göz önüne alınarak yeniden planlanmaktadır. Eğitimlerimiz, HOP (Hemşire Oryantasyon Programı), Zorunlu Eğitimler, HİE (Hizmet İçi Eğitimler) ve Kurum Dışı Eğitimler olarak gerçekleşmektedir.

İndikatörler

Hemşirelik hizmetlerinin bakım kalitesini ölçme ve iyileştirilmesi amacıyla, takip ettiğimiz kalite göstergeleri aşağıdadır.

• İlaç uygulama hataları

• Bası yarası oranı

• Yanlış kan transfüzyon oranı

• Hastaların hemşirelik hizmetleri memnuniyet oranı

• Hasta Düşme oranı

• IV infiltrasyon oranı

• IV flebit/tromboflebit oranı

• Ameliyathaneye beklenmedik dönüş yapan vaka oranı

• Yanlış alan/taraf cerrahi girişim yapılan hasta sayısı

• Ameliyat sırasında koter yanığı oluşma oranı

• Cerrahi alan enfeksiyon hızı

• Üriner katater takılan hastalarda enfeksiyon oranı

• Yıllık Hemşire başına düşen eğitim saati

• Hemşire devir hızı

• Nasokomial enfeksiyon oranı

• İlk seferde damara girme oranı

• El yıkama oranı 

• Hasta taburculuk süresi

Yararlı Bağlantılar

Türk Hemşireler Derneği: www.turkhemsirelerdernegi.org.tr

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği: www.hemarge.org.tr/

Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği: www.tybhd.org.tr

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği: www.tcahd.org

Onkoloji Hemşireliği Derneği: http://www.onkohem.org.tr/

Çocuk Hemşireliği Derneği: http://www.cohemder.org.tr/

Acil Hemşireliği Derneği: www.ahemder.org

Ankara Kalp ve Damar Cerrahisi Hemşireleri Derneği www.kalpdamarcerrahisihemşireleri.org.tr

Uluslar Arası Hemşireler Derneği: www.icn.ch / www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Sağlık Bakanlığı: www.saglik.gov.tr

www.who.ch

www.nursingworld.org

www.kalite.saglik.gov.tr